Fondo cabecera Concello de Carballedo
Inicio » Turismo » Rutas turísticas » Accesibilidade

Accesibilidade

Formatos da páxina

O portal do Concello é formatado usando XHTML 1.0 e contido para a marcación follas de estilo CSS 2 para esquema visual

Os estilos utilizados foi construída seguindo as recomendacións do W3C (World Wide Web Consortium) e teñen foron validadas pola validación do código CSS ferramenta que ofrece o consorcio, non obtendo calquera análise de erro.

Para a presentación do portal foi usado só marcas de estilo que se usan actualmente recoñecido pola maioría dos navegadores (Internet Explorer versións 6, 7 e 8, Mozilla Firefox, Chrome ou Opera).

Cambiar tamaño do texto e da pantalla

Case todos os navegadores ofrecen opcións para aumentar ou diminuír o tamaño do texto e función "zoom" para ampliar o contido (aumentando / reducindo a páxina, non só o texto). Deste xeito, os usuarios que precisan pode controlar a lectura de contidos adaptados ás súas necesidades.

 • Internet Explorer 8
  Menú "Ver - Tamaño do texto" ou ben desde as opcións de "Páxina - Tamaño do texto" situado na barra de opcións no lado dereito pode seleccionar o tamaño da fonte sen cambiar o ancho da páxina. Non hay desbordamiento horizontal. Través da combinación de teclas Ctrl e + ou Ctrl e - aumenta o tamaño da exhibida na pantalla (efecto de zoom). A combinación de teclas Ctrl e 0 presenta a información para o tamaño orixinal
 • Internet Explorer 7
  Ofrece as alternativas aínda que a versión 8, pero só presenta a posibilidade de aumentar ou diminuír o tamaño da fonte ou a zoom na páxina da opción do menú "Page", situado no lado dereito da xanela do navegador. (Opcións "Zoom" e "Tamaño do Texto"). As combinacións de teclas Ctrl + ou Ctrl e - aumenta ou diminúe a información do mostrador. Ctrl e 0 retorna a pantalla para o tamaño orixinal.
 • Mozilla Firefox
  A través do "View" menú Tamaño ", selecciona" Hai dúas opcións para ampliar a pantalla. Os atallos de teclado Ctrl + ou Ctrl e - realizar a mesma acción. Marcando a opción "texto só ampliar" estas funcións durante a utilización do teclado, como a través do menú, basta aumentar tamaño de fonte, sen cambiar a anchura total da páxina, evitando a protrusão. A combinación de teclas Ctrl e 0 retorna a pantalla para o tamaño orixinal.
 • Opera 10
  Presionando o botón + e - zoom aumenta o modo de pantalla, aínda que ten problemas de rebosar horizontal que dificulta a lexibilidade. Marcando a opción "Axustar á ancho" no menú "View" e presionando as teclas + e - aumenta ou diminúe tamaño do texto, sen cambiar a anchura da xanela.
 • Safari
  Combinacións de teclas Ctrl + / Ctrl - / Ctrl 0 executar a función "zoom". Para aumentar ou diminuír o texto menú zoom opción dial "Zoom in / Zoom só texto" e combinación de uso é anterior.

Atallos de teclado nos distintos navegadores

Os atallos de teclado en diferentes navegadores son unha serie de teclas que, utilizando o código interno da web son asignados a funcionalidade para acceder determinadas seccións do portal e facilitar a navegación de algúns usuarios con discapacidade.

Descritas a continuación son estas teclas de acceso definidas:

Tecla 0 - Logo do Concello
Tecla 1 - Navegación superior (inicio, accesibilidade , ayuda, mapa web...)
Tecla 2 - Busca
Tecla 3 - Menú principal (Concello, Servizos Municipais, Turismo)
Tecla 4 - Migas/Contenidos
Tecla 5 - Contenidos
Tecla 6 - Personalizados por páxina visitada
Tecla 7 - Personalizados por páxina visitada
Tecla 8 - Pie

Dependendo do seu navegador, atallos anterior son habilitados cando combinada con outras teclas do teclado para acceder as seccións do seguinte xeito:

 • Internet Explorer, Google Chrome y Safari: Alt + atallo, según o tipo de función deberá seguidamente pulsar a tecla Intro
 • Firefox: Alt + Mayúsculas + atallo
 • Opera: Mayúsculas + Esc aparece ayuda en pantalla, soltar teclas e pulsar atallo

Nota Importante: Para activar os atallos de teclado se recomenda utilizar a numeración é sobre as teclas de carta, e algúns teclados que utilizan o teclado numérico (á dereita) pode activar outras funcións do navegador.

Información sobre el documento

Escudo del  Concello de Carballedo
Concello de Carballedo
Plaza Victor Portomeñe Nº1, A Barrela 27520 Carballedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 466 201 | Fax: 982 466 352
E-mail: info@concellocarballedo.es