Fondo cabecera Concello de Carballedo

Axente de desenvolvemento local

O Axente de Desenvolvemento Local (ADL) é un experto na promoción de actividades relacionadas co desenvolvemento de iniciativas empresariais nunha contorna concreta e local. Os seus obxectivos son os de fomentar a ocupación a partir do coñecemento da lei da oferta da localidade e a demanda na mesma localidade. Trátase dun especialista en coordinar empresarios con traballadores e viceversa. Así pois, asume funcións de apoio a empresa e empresario, pero tamén a persoas desocupadas que buscan un emprego ou queren autoemplearse.

As funcións destes axentes son as seguintes:

1. Función informativa: ofrecer información e asesoramento sobre novas actividades económicas e novas ocupacións
2. Función produtiva: xerar contidos sobre novas actividades económicas e novas ocupacións
3. Función orientadora: facer difusión e promoción das novas oportunidades profesionais entre persoas que buscan emprego, queren mellorar o seu perfil profesional ou queren crear a súa propia empresa

Son moi favorables na actualidade posto que xeralmente estes axentes son contratados pola administración pública para fomentar o crecemento económico local. Achegan o coñecemento integral da localidade onde traballan e así resulta máis fácil potenciar os seus recursos e favorecer o devandito crecemento.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Carballedo
Concello de Carballedo
Plaza Victor Portomeñe Nº1, A Barrela 27520 Carballedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 466 201 | Fax: 982 466 352
E-mail: info@concellocarballedo.es