Fondo cabecera Concello de Carballedo
Inicio » Oferta de empleo

BASES E CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE UN/UNHA LINGÜÍSTA, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (media xornada)

PARA LEVAR A CABO OS TRABALLOS DE PROMOCIÓN DO USO DA LINGUA GALEGA. CREACIÓN DUN SERVIZO LINGÜÍSTICO NOS CONCELLOS DE CARBALLEDO E CHANTADA:

  • Prazo de presentación de instancias: 4 días hábiles:  20, 21, 22 e 23 de xullo de 2021.

 

  • As bases da convocatoria conteñen o modelo de instancia e declaración responsable, os requisitos de acceso, sistema de selección, contido da fase de oposición, méritos baremables, e toda a documentación necesaria para participar no proceso selectivo.

Fecha de creación: 20 de julio de 2021
Fecha de publicación: 20 de julio de 2021

Entrada en vigor: 20 de julio de 2021

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Carballedo
Ayuntamiento de Carballedo
Plaza Victor Portomeñe Nº1, A Barrela 27520 Carballedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 466 201 | Fax: 982 466 352
E-mail: info@concellocarballedo.es