Fondo cabecera Concello de Carballedo
Inicio » Oferta de empleo

BASES E CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES CONDUTORES CON CARNET TIPO C PARA O CONCELLO DE CARBALLEDO. ANOS 2022, 2023 e 2024.-

ANUNCIO. - BASES E CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES CONDUTORES CON CARNET TIPO C PARA O CONCELLO DE CARBALLEDO. ANOS 2022, 2023 e 2024.-

 •  Requisitos de acceso:
  • Titulación: Graduado Escolar ou titulación equivalente ou superior.
  • Carnet de conducir tipo C.
  • Nivel de galego: Celga 2, ou nivel equivalente ou superior.
 • Prazo de presentación de instancias: TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio na páxina web do Concello de Carballedo.
 • As Bases conteñen o Anexo I (modelo de Instancia), Anexo II (Declaración responsable), Anexo III (Funcións e tarefas da ocupación) e Anexo IV ( Temario para a fase de oposición)

Fecha de creación: 01 de diciembre de 2021
Fecha de publicación: 01 de diciembre de 2021

Entrada en vigor: 01 de diciembre de 2021

Descarga de archivos

Información sobre el documento

Escudo del  Concello de Carballedo
Ayuntamiento de Carballedo
Plaza Victor Portomeñe Nº1, A Barrela 27520 Carballedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 466 201 | Fax: 982 466 352
E-mail: info@concellocarballedo.es