Inicio » Oferta de emprego

BASES E CONVOCATORIA para a formación dunha bolsa de emprego de PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A OCUPACIÓN DE ENFERMIERO/A, para traballar no fogar residencial e centro de día do concello de Carballedo.

BASES E CONVOCATORIA para a formación dunha bolsa de emprego de PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A OCUPACIÓN DE ENFERMIERO/A, para traballar no fogar residencial e centro de día do concello de Carballedo.
* Requisitos: Os establecidos nas bases da convocatoria.
*Prazo de presentación de instancias: TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir do día seguinte ao da publicación na páxina web do presente anuncio.
* As Bases conteñen o Anexo I (modelo de Instancia), Anexo II (Declaración responsable), e Anexo III (Temario).

Data de creación: 10 de abril de 2023
Data de publicación: 10 de abril de 2023

Entrada en vigor: 10 de abril de 2023

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Carballedo
Concello de Carballedo
Plaza Victor Portomeñe Nº1, A Barrela 27520 Carballedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 466 201 | Fax: 982 466 352
E-mail: info@concellocarballedo.es