Fondo cabecera Concello de Carballedo
Inicio » Oferta de empleo

(DECRETO 2024-0029. Aprobación de Bases. Bolsa de Peons Servizos Multiples 2024

BASES E CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DEPEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES PARA O SERVIZO DE OBRAS. ANO 2024.- *Prazo de presentación de instancias: TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio na páxina web do Concello de Carballedo. * As Bases conteñen o Anexo I (modelo de Instancia), Anexo II (Declaración responsable), Anexo III (Funcións e tarefas da ocupación) e Anexo IV ( Temario para a fase de oposición).-

Fecha de creación: 22 de enero de 2024
Fecha de publicación: 22 de enero de 2024

Entrada en vigor: 22 de enero de 2024

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Carballedo
Ayuntamiento de Carballedo
Plaza Victor Portomeñe Nº1, A Barrela 27520 Carballedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 466 201 | Fax: 982 466 352
E-mail: info@concellocarballedo.es