Fondo cabecera Concello de Carballedo

Actualidade

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DESTINADA Á EXECUCIÓN DE OBRAS DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN, FINANCIADAS NO MARCO DO EIXE REACT-UE DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020

PARA O PROXECTO DENOMINADO “MELLORAS NA INSTALACIÓN DE ABASTECEMENTO DE AUGA MUNICIPAL” CUN ORZAMENTO DE 49.818,37€.

 

OS OBXECTIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR SON OS SEGUINTES:

- MELLORAR O SISTEMA DE ABASTECEMENTO.

- LEVAR A CABO A MODERNIZACIÓN E O AUMENTO DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E DA UTILIZACIÓN DOS RECURSOS DAS INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE.

- PROPORCIONAR UN SERVIZO AXEITADO, EN CANTIDADE E CALIDADE, GARANTINDO O SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DE CALIDADE.

- MELLORAR A CALIDADE DA AUGA, ACADÁNDOSE UN AFORRO DE USO DA MESMA.

- CUMPRIR COA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

- GARANTIR A SEGURIDADE NAS INSTALACIÓNS.

OS RESULTADOS OBTIDOS TRALA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS PROXECTADAS ESTÁN EN CONSOANCIA COS OBXECTIVOS INICIAIS.

MELLOROUSE O SISTEMA DE ABASTECEMENTO COA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS DESCRITAS, CONSEGUINDO UN MELLOR FUNCIONAMENTO DAS INSTALACIÓNS, INCREMENTANDO A EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS MESMAS E UNHA MELLOR UTILIZACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS AO FAVORECER O AFORRO DE AUGA (DETECCIÓN DE AVARÍAS, CONTROL DE CONSUMOS…). ADEMÁIS INCREMENTOUSE A CALIDADE DO SERVIZO AOS VECIÑOS DESTA INFRAESTRUTURA BÁSICA (CONTROL DA CLORACIÓN EN CONTÍNUO), E AUMÉNTASE A GARANTÍA DO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE.

18112021 Cartel Augas 2021

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Carballedo
Concello de Carballedo
Plaza Victor Portomeñe Nº1, A Barrela 27520 Carballedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 466 201 | Fax: 982 466 352
E-mail: info@concellocarballedo.es