Fondo cabecera Concello de Carballedo

Descarga de formularios

Nombre Fecha de publicación Descarga
Instancia General de Solicitud

2 de agosto de 2021  INSTANCIA GENERAL
PAI (Punto de atención á infancia)

6 de febrero de 2019 
Modelo de de comunicación previa de obras non suxeitas a licenza municipal

26 de abril de 2016  Modelo de de comunicación previa de obras non suxeitas a licenza municipal
Orden de Domiciliación

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

3 de junio de 2011  Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica - Domiciliación
Solicitud de Bonificación o Exención

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

3 de junio de 2011  Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica - Bonificación
Solicitud de Licencia de Obras

3 de junio de 2011  Solicitude de Licencia de Obras
Instancia de Solicitude de Planos de Catastro

16 de mayo de 2011  INSTANCIA PLANOS CATASTRALES

7 contenidos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Carballedo
Ayuntamiento de Carballedo
Plaza Victor Portomeñe Nº1, A Barrela 27520 Carballedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 466 201 | Fax: 982 466 352
E-mail: info@concellocarballedo.es