Fondo cabecera Concello de Carballedo

Actualidad

Página 3 de 20,  197 contenidos

miércoles, 22 de junio de 2022

BASES E CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DA BRIGADA DE INCENDIOS 2022, CONCELLO DE CARBALLEDO

Ao abeiro do Convenio de Colaboración entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Carballedo, para a realización de acción de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2022. Cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo FEDER no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

  • Prazo de presentación de instancias: 3 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación das bases na páxina web do Concello de Carballedo.
  • As bases da convocatoria conteñen o modelo de instancia e declaración xurada, sistema de selección, méritos baremables, requisitos de acceso, e toda a documentación necesaria

Leer más...

lunes, 20 de junio de 2022

Excelentes mulleres científicas

Leer más...

martes, 7 de junio de 2022

PROYECTO ILUMIN@

Actuación cofinanciada en un 80% por el Programa de Subvenciones para proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, asumiendo el restante 20% la Diputación de Lugo con fondos propios.

Leer más...

lunes, 6 de junio de 2022

A Maxia da Igualdade

Leer más...

lunes, 6 de junio de 2022

Festa dos/as nenos/as 2022

Leer más...

viernes, 27 de mayo de 2022

Gran Xogo sobre as Letras Galegas

Cartel Gran Xogo sobre as Letras Galegas Eduvía

Leer más...

viernes, 3 de diciembre de 2021

OBRADOIROS DE FORMACIÓN EN IGUALDADE

Obradoiros de formación en igualdade

Leer más...

jueves, 18 de noviembre de 2021

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DESTINADA Á EXECUCIÓN DE OBRAS DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN, FINANCIADAS NO MARCO DO EIXE REACT-UE DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020

Cartel Augas 2021

PARA O PROXECTO DENOMINADO “MELLORAS NA INSTALACIÓN DE ABASTECEMENTO DE AUGA MUNICIPAL” CUN ORZAMENTO DE 49.818,37€.

 

OS OBXECTIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR SON OS SEGUINTES:

- MELLORAR O SISTEMA DE ABASTECEMENTO.

- LEVAR A CABO A MODERNIZACIÓN E O AUMENTO DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E DA UTILIZACIÓN DOS RECURSOS DAS INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE.

- PROPORCIONAR UN SERVIZO AXEITADO, EN CANTIDADE E CALIDADE, GARANTINDO O SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DE CALIDADE.

- MELLORAR A CALIDADE DA AUGA, ACADÁNDOSE UN AFORRO DE USO DA MESMA.

- CUMPRIR COA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

- GARANTIR A SEGURIDADE NAS INSTALACIÓNS.

OS RESULTADOS OBTIDOS TRALA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS PROXECTADAS ESTÁN EN CONSOANCIA COS OBXECTIVOS INICIAIS.

MELLOROUSE O SISTEMA DE ABASTECEMENTO COA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS DESCRITAS, CONSEGUINDO UN MELLOR FUNCIONAMENTO DAS INSTALACIÓNS, INCREMENTANDO A EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS MESMAS E UNHA MELLOR UTILIZACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS AO FAVORECER O AFORRO DE AUGA (DETECCIÓN DE AVARÍAS, CONTROL DE CONSUMOS…). ADEMÁIS INCREMENTOUSE A CALIDADE DO SERVIZO AOS VECIÑOS DESTA INFRAESTRUTURA BÁSICA (CONTROL DA CLORACIÓN EN CONTÍNUO), E AUMÉNTASE A GARANTÍA DO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE.

Leer más...

Página 3 de 20,  197 contenidos

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Carballedo
Ayuntamiento de Carballedo
Plaza Victor Portomeñe Nº1, A Barrela 27520 Carballedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 466 201 | Fax: 982 466 352
E-mail: info@concellocarballedo.es