Emblema da Deputación de Lugo
Fondo cabecera Concello de Carballedo

Aviso Legal

Titularidade

O dominio www.centroinnovacionsocial.es é titularidade da Deputación provincial de Lugo.

Concepto de Web e a súa función

A páxina web www.centroinnovacionsocial.es, e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante conxuntamente denominados como Web), cumpren a función de información xeral e atención ao cidadán nos termos do establecido no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, de 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán.

Propiedade intelectual e industrial sobre os contidos da páxina

Deseño e logos

A estrutura do sitio web, o seu deseño e o código fonte da mesma, así como os logos e marcas que nela se inclúen son titularidade de www.centroinnovacionsocial.es e están protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial. Non se poderán realizar actos de reprodución, modificación, distribución, comunicación pública e, en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquera procedemento, destes elementos sen o previo consentimento por escrito de www.centroinnovacionsocial.es

Contidos

Todos aqueles contidos incluídos no sitio web son titularidade de www.centroinnovacionsocial.es e están suxeitos á licenza particular que lles acompaña. Autorízase a reprodución, distribución, comunicación pública e, en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquera procedemento, destes elementos nos termos indicados en cada licenza particular.

No caso de que un contido non estea acompañado dunha licenza particular, queda autorizada a reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación do mesmo, para usos comerciais e non comerciais, con sujeción ás seguintes condicións:

* Queda prohibida en calquera circunstancia a desnaturalización do contido.
* O usuario queda obrigado en todo caso a citar a fonte dos contidos.
* O usuario queda obrigado a mencionar a data da última actualización dos contidos.

Disposicións comúns

www.centroinnovacionsocial.es non asumirá ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido do sitio web e poderá exercitar todas as accións civís ou penais que lle correspondan en caso de infracción destes dereitos por parte do usuario. Está absolutamente prohibido, o uso do sitio web ou dalgún dos seus elementos con fins ilícitos.

Protección de datos de carácter persoal

www.centroinnovacionsocial.es é a entidade responsable do ficheiro de datos xerado cos datos de carácter persoal fornecidos polos usuarios do seu sitio web. De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, www.centroinnovacionsocial.es comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. A estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos ao usuario, así como a xestión da información fornecida nas solicitudes de inscrición. O usuario poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, dirixíndose por escrito, a www.centroinnovacionsocial.es, acompañando fotocopia de D.N.I.

"Cookies"

O sitio web www.centroinnovacionsocial.es utiliza "cookies" (pequenos arquivos de información que o servidor do sitio web envía ao computador de quen accede á páxina) na medida imprescindible para o correcto funcionamento e visualización do sitio web por parte do usuario. As "cookies" utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as "cookies" para recoller información de carácter persoal.

Modificacións

Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, www.centroinnovacionsocial.es resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación ao usuario, a modificar ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral. Así mesmo resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións de uso así como calquera outras condicións particulares.

Exclusión de responsabilidade

www.centroinnovacionsocial.es non se responsabiliza dos eventuais erros tipográficos, formais ou numéricos que poida conter o sitio web, nin da exactitude da información contida nel.

Hiperenlaces

Os hiperenlaces contidos no sitio web www.centroinnovacionsocial.es poden dirixir a páxinas web de terceiros. www.centroinnovacionsocial.es non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer ou prestarse nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo, e que en ningún caso implican relación algunha entre www.centroinnovacionsocial.es e ás persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Información sobre el documento

IN LUGO - Centro de Innovación Social
C/ Frei Plácido Rei Lemos 2ª planta s/n – 27004 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 225 186 | Fax: 982 246 288
E-mail: inlugo@deputacionlugo.org