Fondo cabecera Concello de Carballedo

Actualidad

18/11/2021

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DESTINADA Á EXECUCIÓN DE OBRAS DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN, FINANCIADAS NO MARCO DO EIXE REACT-UE DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020

Imagen noticia

PARA O PROXECTO DENOMINADO “MELLORAS NA INSTALACIÓN DE ABASTECEMENTO DE AUGA MUNICIPAL” CUN ORZAMENTO DE 49.818,37€.

 

OS OBXECTIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR SON OS SEGUINTES:

- MELLORAR O SISTEMA DE ABASTECEMENTO.

- LEVAR A CABO A MODERNIZACIÓN E O AUMENTO DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E DA UTILIZACIÓN DOS RECURSOS DAS INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE.

- PROPORCIONAR UN SERVIZO AXEITADO, EN CANTIDADE E CALIDADE, GARANTINDO O SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DE CALIDADE.

- MELLORAR A CALIDADE DA AUGA, ACADÁNDOSE UN AFORRO DE USO DA MESMA.

- CUMPRIR COA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

- GARANTIR A SEGURIDADE NAS INSTALACIÓNS.

OS RESULTADOS OBTIDOS TRALA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS PROXECTADAS ESTÁN EN CONSOANCIA COS OBXECTIVOS INICIAIS.

MELLOROUSE O SISTEMA DE ABASTECEMENTO COA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS DESCRITAS, CONSEGUINDO UN MELLOR FUNCIONAMENTO DAS INSTALACIÓNS, INCREMENTANDO A EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS MESMAS E UNHA MELLOR UTILIZACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS AO FAVORECER O AFORRO DE AUGA (DETECCIÓN DE AVARÍAS, CONTROL DE CONSUMOS…). ADEMÁIS INCREMENTOUSE A CALIDADE DO SERVIZO AOS VECIÑOS DESTA INFRAESTRUTURA BÁSICA (CONTROL DA CLORACIÓN EN CONTÍNUO), E AUMÉNTASE A GARANTÍA DO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE.

Leer más...

16/06/2021

BASES E CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DA BRIGADA DE INCENDIOS 2021, CONCELLO DE CARBALLEDO

Ao abeiro do Convenio de Colaboración entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Carballedo, para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de medios de prevención e defensa. ANO 2021.

  • Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles:  21, 22, 23, 24 e 25 de xuño de 2021.
  • As bases da convocatoria conteñen o modelo de instancia e declaración xurada, sistema de selección, méritos baremables, requisitos de acceso, e toda a documentación necesaria.

Leer más...

VER MAS NOTICIAS

Banner transparencia
Facebook aula cemit
CeMIT
Banner_inundacions_rotura_presas
Banner Novo Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os incendios forestais
271117 Rotulo exterior
Banner_arte_y_naturaleza
O TEMPO
Cartel
RIBEIRA SACRA
TELE-20
SixPac
Oficina Agraria Virtual

Encuestas

¿Que te parece el nuevo portal del Ayuntamiento? Ver resultados

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Carballedo
Ayuntamiento de Carballedo
Plaza Victor Portomeñe Nº1, A Barrela 27520 Carballedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 466 201 | Fax: 982 466 352
E-mail: info@concellocarballedo.es